Jika kau merasa tak lagi punya harapan, ingatlah bahwa kau adalah sebuah harapan bagi orangĀ  yg menyayangimu.

Share