Orang besar bukan orang yang keadaannya sempurna tetapi orang yang mengambil sebaik-baiknya dari keadaan yang tidak sempurna.

Share