Sahabat yang sejati adalah orang yang dapat berkata benar kepada anda, bukan membenarkan.

Share