Boleh nanya, seberapa sering engkau berjuang dan mempertahankan rasa sayangmu buat aku.

Share