Cinta dan kesetiaan teruji ketika jarak dan waktu memisahkan. Kepercayaan yang mampu mempertahankannya.

Share