Jangan pura-pura mencintai kalau pada dasarnya tidak ada rasa. Di akhir, kita akan sama-sama sakit…

Share