Jika ada yang lebih indah daripada dicintai, adalah mencintai

Share