Lebih baik sendirian daripada bersama dengan seseorang yang membuatmu merasa sendirian.

Share