Menikahlah dengan kebijaksanaan agar kau paham bahwa kadangkala cinta saja tak sanggup bertahan dikala badai menyapa

Share